Overlijden Ank ter Kuile

Ank (37K)

Op woensdag 21 januari 2015 is één van de oprichters van de IWSVN en erelid van onze vereniging mej. A.C. ter Kuile, Ank, op 91,5 jarige leeftijd aan ouderdom overleden.
Ank heeft in de zestiger jaren van de vorige eeuw, de IWS in Nederland geherintroduceerd en ons ras uitgedragen, mede door het fokken van een aantal nesten Ierse Water Spaniels.
Ank was showkeurmeester van meerdere rassen, maar er bestond voor haar eigenlijk maar één hond, de Ierse Water Spaniel.
Zij heeft als raskeurmeester zelfs op Club shows van onze zustervereniging, de IWSA en op Crufts in Engeland, de Ierse Water Spaniel gekeurd. Ook droeg zij het jachthondenwerk een warm hart toe. Zij volgde de Ierse Water Spaniel niet alleen in het binnenland, maar ook in landen in Europa en maakte menig reis hiervoor naar shows en jachtwedstrijden.
Toen eenmaal om gezondheidsredenen het niet meer haalbaar was om reizen te maken, bleef zij geïnteresseerd in het ras tot het laatste toe.

Een echte ras liefhebber is niet meer…..


Arjen Mets
Voorzitter IWSVN
laatste update 22 februari 2015erkende-rasvereniging (61K)

© 2015 IWSVN