Medicijn waarschuwing

De Ierse Water Spaniel (IWS) kan bepaalde antibiotica niet verdragen. Met name de ‘Potentiate Sulphonomides’. Deze medicijnen kunnen onacceptabele zelfs levensbedreigende risico’s met zich meebrengen voor de IWS. Vandaar dat dit belangrijke onderwerp nogmaals onder uw aandacht wil brengen.
U wordt er met klem op gewezen, dat u als eigenaar in het belang van uw hond, uw dierenarts hiervan op de hoogte zou moeten brengen en dat de dierenarts deze informatie vermeld in het medische dossiers van uw hond. Uw dierenarts kan dan zoeken naar een alternatief medicijn.
Mocht uw hond voor een bepaalde tijd naar een kennel moeten, zult u ook de pensionhouder op de hoogte dienen te stellen dat deze soort medicijnen die ‘Potentiate Sulphonomides’ bevatten, absoluut niet mogen worden voorgeschreven.

De onderstaande antibiotica zijn gebaseerd op Potentiate Sulphonomide voor veterinair gebruik:

Co Trimoxazole!Sulfamethoxazole Trimethroprim
Tribrissen
Delvoprim
DulphatrimSulfadiazine Trimethroprim
Norodine
Scoprin
BorgalSulfadioxine Trimethroprim
ZaquilanSulfadimethoxine Baqluiloprim
Sulfatrim 80/400
Trinacol
Chanoprim
Trimacare
Trimedoxine

Met deze groep voorgeschreven antibiotica is gebleken dat IWS hiermee problemen hebben gehad. U wordt er ten zeerste op gewezen hiervoor alternatieve medicijnen te zoeken.

(Bron: Grotendeels overgenomen uit Newsletter dec. 2009 de Sporting Irish Water Spaniel Club-Engeland)

De IWS kunnen algemene anesthesie verdragen (Rapinovet/Propofol) maar kunnen soms allergisch reageren op de pre-medicatie bijv. de stof Acepromazine, (ACP). Ter preventie wordt aanbevolen om een zo laag mogelijke dosis pre-medicatie voorafgaand aan de narcose, toe te (laten) dienen.
(bron: veterinair anesthesist Universiteit van Utrecht )

Tip: Plak een sticker in het Paspoort van uw hond, met de volgende waarschuwing.

IWS is intolerant voor antibiotica op basis van Potentiate Sulphonomide,
kan sterke- tot fatale allergische reactie geven.
Rapinovet/Propofol kan als narcose worden toegediend.
Zo laag mogelijke dosis pre-medicatie, voorafgaand aan narcose geven.

IWS is intolerant of antibiotics based on ‘Potentiate Sulphonomide’,
can cause strong allergic reaction.
Rapinovet/Propofol can be used for anesthesia.
Dose as little as possible pre-medication, preliminary to anesthesia.

Anja Mets

Reacties zijn gesloten.