Fokreglement

In de Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2013 is het navolgende verenigingsfokreglement vastgesteld. Deze is inmiddels door de Raad van Beheer goedgekeurd.

 IWSVN Verenigingsfokreglement

Reacties zijn gesloten.