Fokreglement

In de Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2013 is het navolgende verenigingsfokreglement vastgesteld. Deze is inmiddels door de Raad van Beheer goedgekeurd.

pdf_icon (1K) IWSVN Verenigingsfokreglement
© 2008 IWSVN